Obserwatorzy

piątek, 21 lutego 2014

Cerkiew w Michniowcu

nieopodal Czarnej, obecnie kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Wzniesiona w 1863 r. była odnawiana dwukrotnie. Po 1951 r. została zamknięta; dopiero w 1973 r. przekazano ją parafii rzymskokatolickiej, następnie wyremontowano.Budowla  orientowana, konstrukcji zrębowej oszalowana, podmurówka osłonięta gontem. Cerkiew trójdzielna. Nad prezbiterium, nawą i babińcem kopuły zwieńczone ślepymi latarniami, nad zakrystią i przedsionkiem dwuspadowe dachy.

 


Wewnątrz nad nawą ośmiopolowa kopuła wsparta na słupach (co jest ogromnie rzadkie), w pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie. Na ścianach, kopule, balustradzie chóru współczesne polichromie figuralne wykonane w 1938 r. Z tego samego okresu pochodzi Droga Krzyżowa.
Ikonostas ma  nietypowy, półkolisty kształt dostosowany do łuku tęczy. Wrota diakońskie z pełnych desek. Wrota carskie wiszą w prezbiterium po obu stronach ołtarza głównego. Ikony namiestne umieszczono w nawie.


Dzwonnica zbudowana w 1094 r. przez Jakuba Hriba (wyrył swój podpis nad wejściem), również ma rzadko spotykana konstrukcję: dolna kondygnacja - zrębowa, górna ma konstrukcję zrębową. Nakryta dachem namiotowym:


Nieopodal, na pagórku znajduje się stary cmentarz, na którym znajduje się kilka ocalałych nagrobków:


Źródło:
1.Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda-Gryc: Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Oficyna Wydawnicza "Rewasz". Pruszków 2011.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails