Obserwatorzy

środa, 26 marca 2014

W Góry Słonne

wyruszyliśmy w niedzielę. Wybrałam  na pierwszą wiosenną wędrówkę fragment szlaku czerwonego wiodącego od Sanoka: Biała Góra - Orli Kamień – Słonna (639 m n.p.m.) – Przysłup – Rakowa – Chwaniów – Roztoka, dalej przez Pogórze Przemyskie do Przemyśla. My ruszyliśmy od punktu widokowego leżącego między Wujskiem a Tyrawą Wołoską pokonawszy wcześniej samochodem 15 serpentyn. Droga z serpentynami została wybudowana w latach 1963-69 na starym austriackim trakcie.

Ponieważ i tak musieliśmy wrócić po samochód, nie mogliśmy kończyć wycieczki w Lisznej, do której prawie doszliśmy. Po drodze minęliśmy szczyt Słonnej (639 m n.p.m.), by dojść do Słonnego (668 m n.p.m.).Tak teraz wygląda las bukowy na wysokości około 600 m n.p.m.
 
Góry Słonne to pasmo górskie, należące do Gór Sanocko-Turczańskich w Karpatach Wschodnich. Pasmo przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Góry Słonne ciągną się między dolinami Sanu i Stryja. Swój początek na wschodzie biorą od przełomu rzeki San na północ od Sanoka pomiędzy Trepczą a Międzybrodziem, ich koniec natomiast znajduje się na północ od Leska pomiędzy Olszanicą i Ropienką.

Pierwsze kwitnące rośliny
 
i skrzek żaby
 
Nazwa tych gór pochodzi od słonych źródeł wypływających z ich wnętrza, znanych i wykorzystywanych od stuleci przez okoliczną ludność oraz opisanych po raz pierwszy w dziele Stanisława Staszica "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski" .
Rośnie tu buczyna karpacka, jodła, grab oraz nieco modrzewia, sosny i świerków. Bogata szata roślinna liczy ponad 900 gatunków.


oraz dziwnie wyrośnięte drzewa

Tereny te zostały objęte ochroną Parku Krajobrazowego Gór Słonnych o powierzchni 513,92 km². Znajduje się tu kilka rezerwatów: Polanki, Dyrbek, Buczyna w Wańkowej, Góra Sobień.
Obszar pasma górskiego objęty jest dwoma częściowo pokrywającymi się obszarami programu Natura 2000, o tej samej nazwie, lecz o nieco odmiennych zakresach ochrony.

Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_S%C5%82onne
http://www.twojebieszczady.net/rozmaitosci/gory_slonne.php

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails