Obserwatorzy

środa, 9 czerwca 2010

Cerkiew w Morochowie

Morochów to niewielka wieś  w dolinie Osławy licząca około 280 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z  1402 r.; była to jedna z pierwszych wiosek w tych stronach, rządzących się prawem wołoskim. Pierwszym właścicielem i zasadźcą był Bota -  kniaź ze Szczawnego. W 1469 r. mieszkało tu 17 kmieci. Z południowej części gruntów Morachowa wyodrębniła się Morochowska Wola, późniejsze Mokre. Już w 1507 r. istniała we wsi cerkiew parafialna. W połowie XVI w. we wsi znajdowały się trzy karczmy, folusz i dwa młyny.W 1921 r. Morochów liczył 79 domów i 446 mieszkańców.W centrum wsi,  na niewielkim wzgórzu, stoi  drewniana cerkiew parafialna  z 1837 r. Parafia prawosławna została erygowana w 1961 roku. Przedtem, do czasu wysiedlenia w "Akcji Wisła", funkcjonowała tu parafia greckokatolicka pod wezwaniem Męki Pańskiej.

Obecnie to Parafia Spotkania Pańskiego – parafia prawosławna w dekanacie Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej. Pierwszym proboszczem był ks. Bazyli Roszczenko i za jego czasów przy cerkwi wybudowano w 1967 roku plebanię. W 2003 przeprowadzono gruntowny remont cerkwi i plebanii. Odnowiono ikonostas pochodzący z I połowy XIX w.Dzwonnicę wybudowano w 2000 r.

Ciekawostka: Morochów jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails