Obserwatorzy

piątek, 14 marca 2014

Cerkiew w Równi

Równia to wieś położona w odległości 3 km od Ustrzyk Dolnych. Dawna cerkiew grekokatolicka jest obecnie kościołem p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych od 1972 r. Powstała w I połowie XVIII w. Po II wojnie światowej  użytkowana była jako magazyn materiałów rolnych, a podczas remontu w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wywieziono jej wyposażenie do Łańcuta  do Działu Sztuki  Cerkiewnej.

 
 
 
Cerkiew posadowiona na niewielkim wzniesieniu; budowla orientowana, konstrukcji zrębowej, obita gontem. Według niektórych badaczy w jej konstrukcji zauważalne są wpływy budownictwa bojkowskiego, jednak ta kwestia nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Jest jedną z najpiękniejszych cerkwi bieszczadzkich: bryła trójdzielna, o kwadratowych  członach: nawa szersza i wyższa od pozostałych, babiniec dwukondygnacyjny.

 
 


Nad nawą duża ośmiopołaciowa kopuła na ośmiobocznym, dwustrefowym bębnie przedzielonym daszkiem okapowym; nad babińcem i prezbiterium mniejsze kopuły. Wokół cerkwi okapowy daszek gontowy wsparty na wystających belkach zrębu. Portal zachodni prostokątny, ujęty ozdobą w formie sznura. Drzwi z okuciami i zawiasami z XVIII w.
Obok cmentarz cerkiewny z kilkoma nagrobkami.


Źródło:
1.Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda-Gryc: Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Oficyna Wydawnicza "Rewasz". Pruszków 2011.
2.Stanisław Kryciński: Cerkwie w Bieszczadach. Oficyna Wydawnicza "Rewasz". Pruszków 2005.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails